Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 3(277) 2024

ROCZNIK: 2024

46,30 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 3(277) 2024
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
  Robert Lewandowski kierownik referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Nekla
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 13 Nadzwyczajne tryby wzruszenia ostatecznych decyzji w sprawach podatków lokalnych
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 26 Powiadomienie jako warunek określenia opłaty podwyższonej związanej z nieselektywnym zbieraniem odpadów komunalnych w orzecznictwie sądów administracyjnych
  ,0 PLN

Glosa
 • 32 Bieg terminu przedawnienia w czasie pandemii COVID-19 glosa do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2023 r. (sygn. akt I FPS 2/22)
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 42 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych

Z notatnika skarbnika
 • 48 Do notatnika skarbnika - co może Was zainteresować?
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Marzec to już w wielu gminach okres po corocznym wymiarze podatków lokalnych. Nie znaczy to jednak, że z ustalaniem zobowiązań podatkowych na ten rok nie będzie już problemów. Pomijam przy tym obietnice rządu złożone rolnikom związane z utrzymaniem
wysokości podatku rolnego na ten rok na poziomie zeszłorocznym. Trudno powiedzieć, jakie rozwiązanie prawne miałoby w trakcie roku doprowadzić do realizacji tego postulatu. Trzeba mieć nadzieję, że nawet jeżeli do tego dojdzie, to pozostanie to bez wpływu na
wydane na ten rok decyzje wymiarowe. Te bowiem, jak wskazuje praktyka, są w trakcie roku podatkowego modyfikowane. W opracowaniu, do którego lektury Państwa zachęcam przedstawiłem zasady, na jakich można wzruszać ostateczne decyzje w sprawach
podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem decyzji na podatki lokalne. Tematyka ta jest dość złożona, a jej znaczenie w działalności gminnych organów podatkowych jest istotne.

Powraca kolejny raz, na łamy naszego miesięcznika, problematyka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tym razem, zakres prowadzonych rozważań odnosi się do warunków, jakie muszą być spełnione, aby naliczyć tę opłatę wg podwyższonej stawki. Jest to zagadnienie, jak wskazuje praktyka oraz orzecznictwo sądów administracyjnych, dość zawiłe. Tym razem Marek Szałkiewicz skupia się na problemie czynności, jakie muszą być podjęte przez podmiot odbierający odpady, aby organ administracji publicznej mógł naliczyć podwyższoną opłatę. Okazuje się, że sposób wystosowanego zarówno do tego organu, jak i właściciela nieruchomości powiadomienia o odbiorze odpadów niesegregowanych nie jest dookreślony. Wywołuje to opisane w tekście konkretne konsekwencje, włącznie z możliwością zakwestionowania poprawności decyzji wydanej z podwyższoną stawką opłaty.

Jednym z najstarszych podatków obowiązujących w niezmienionym kształcie w polskim systemie podatkowym jest podatek rolny. Przyjęte na jego gruncie rozwiązania są niekiedy już dość przestarzałe. W opracowaniu dotyczącym ulgi inwestycyjnej Robert Lewandowski krytycznie podchodzi do obowiązujących regulacji nie tylko w ujęciu zasadności jej funkcjonowania w aktualnym kształcie, ale także praktycznych problemów jakie są związane z jej stosowaniem. Niestety, ulga inwestycyjna to przykład rozwiązania, które tylko z pozoru jest proste, a tak naprawdę stanowi istotne źródło problemów interpretacyjnych, które w dużej mierze obciążają organy podatkowe wydające w tym zakresie decyzje.

Koniec marca to Święta Wielkanocne. Życzę więc Państwu, aby były one rodzinne, spokojne, no i wiosennego nastroju, bo zimy mamy już chyba wszyscy dość.

Życzę Państwu ciekawej lektury.

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
adv. Andžejus Seliava
prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
Prof. dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – prof. dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr hab. Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net

 

Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

 

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Autorzy czasopisma
Robert Lewandowski kierownik referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Nekla
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności