Kazus Podatkowy 6(11)2019

ROCZNIK: 2019

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Kazus Podatkowy 6(11)2019
Co tutaj znajdziesz?

Analiza kontrowersyjnych problemów, aktualna wiedza w zakresie bieżących zagadnień podatkowych, a wszystko prezentowane przez najlepszych autorów - praktyków i w zwięzłej formie.

Spis treści
Najnowsze orzecznictwo
 • 4 Sprzeczność z Konstytucją RP przepisów ustanawiających wymóg złożenia oświadczenia co do warunków uprawniających do zastosowania ulgi meldunkowej
  ,0 PLN
 • 7 Opodatkowanie podatkiem u źródła wypłaty dywidendy
  ,0 PLN
 • 10 Ograniczenia w nakładaniu na podatników zobowiązania w podatku VAT w oparciu o dowody zebrane w sprawach innych podmiotów - ważny wyrok TSUE z 16 października 2019 r., C-189/18 Glencore
  ,0 PLN
 • 13 Korekta VAT przy sprzedaży paragonowej
  ,0 PLN

Spór podatkowy

Temat numeru
 • 23 Ceny transferowe to jeden z ważniejszych celów kontroli. Nieautoryzowany wywiad z Joanną Pietrasik, dyrektorem Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów
  ,0 PLN

Analizy podatkowe
 • 27 Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika w orzecznictwie sądów administracyjnych
  ,0 PLN
 • 30 Wspieranie nowych inwestycji - zagadnienia ogólne
  ,0 PLN
 • 32 Zmiany w solidarnej odpowiedzialności nabywcy w VAT po 1 listopada 2019 r.
  ,0 PLN
 • 34 Zastosowanie tzw. koncepcji look through w płatnościach transgranicznych
  ,0 PLN
 • 36 Stawka VAT na dostawę kredy nawozowej w postaci granulatu - praktyczne znaczenie klasyfikacji statystycznych w VAT
  ,0 PLN
 • 38 Mechanizm podzielonej płatności a ryzyko udziału w oszustwie VAT
  ,0 PLN
 • 41 Opodatkowanie dochodów marynarzy - w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego
  ,0 PLN
 • 43 Zasady opodatkowania pracowników z Ukrainy
  Joanna Przyjemska certyfikowana księgowa. Od 2008 prowadzi własne Biuro Rachunkowe. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości MŚP. Autorka publikacji eksperckich m.in z zakresu negatywnych konsekwencji kontroli KAS. Prowadziła szkolenia w zakresie obsługi programów księgowych, księgowości budżetowej w gminach.
  ,0 PLN
 • 45 Czy spółka egzekwująca jedynie należności z wypowiedzianych umów kredytu spełnia przesłanki uznania jej za instytucję finansową?
  ,0 PLN

Ceny transferowe

KKS/Egzekucja

Podatki lokalne
 • 52 "Automatyzm wymiarowy" w podatkach lokalnych i problemy z nim związane w razie śmierci podatnika
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Podatki w branżach
 • 56 Czy jednorazowa pożyczka udzielona przez podatnika VAT rodzi obowiązek w podatku od czynności cywilnoprawnych?
  ,0 PLN
 • 58 50% koszty uzyskania przychodów nauczycieli akademickich - przegląd stanowisk
  Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  ,0 PLN

O czasopiśmie

Czasopismo „Kazus Podatkowy”, stanowi efekt bacznej obserwacji rynku wydawniczego w kontekście oczekiwań szerokiego grona odbiorców zainteresowanych pozyskaniem możliwie kompleksowej, ale i jednocześnie maksymalnie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów podatkowych. W rezultacie „Kazus Podatkowy” to w pełni profesjonalna pozycja w ramach skomplikowanej dziedziny jaką jest prawo podatkowe, która jednakowoż – w przeciwieństwie do innych publikacji dostępnych na rynku – nie jest nakierowana na zawiłe i skomplikowane analizy teoretyczne o znikomym walorze praktycznym.

Najważniejszą, nowatorską cechą wyróżniającą nowe wydawnictwo jest zatem z jednej strony, kompleksowość przekazywanej wiedzy i jej szeroki zakres merytoryczny, a z drugiej strony przyjazna forma możliwie zwięzłych artykułów. Prowadzi to do wyjaśnienia szeregu pojawiających się wątpliwości wynikających z praktycznego stosowania przepisów podatkowych w sposób wyczerpujący, a zarazem przejrzysty i przystępny.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowana w „Kazusie Podatkowym” nieszablonowa formuła konfrontacyjna dotycząca zagadnień podatkowych budzących w danej chwili największe zainteresowanie i kontrowersje, w ramach której dochodzi do dialektycznej prezentacji przeciwstawnych stanowisk w postaci tzw. sporu podatkowego.

Warto również odnotować, że publikacja zawiera omówienie: najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, interpretacji Ministra Rozwoju i Finansów, aktualności podatkowych w poszczególnych branżach, oraz planowanych lub wdrażanych zmian w przepisach podatkowych. Komentarze są tworzone przede wszystkim przez cenionych prawników – profesorów, doktorów, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, czyli zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa podatkowego. Śmiało można zatem przyjąć, że „Kazus Podatkowy” z całą pewnością jest w pełni użytecznym i funkcjonalnym narzędziem zaspokajającym potrzeby oraz wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów, takich jak dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi oraz pozostałe osoby profesjonalnie zajmujące się zagadnieniami związanymi ze stosowaniem prawa podatkowego.


Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Tym razem  w numerze „Kazusu Podatkowego” przygotowaliśmy zestaw artykułów odnoszących się zarówno do zmian w przepisach podatkowych jak i będących analizą najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych. Nie zapomnieliśmy również o sporze podatkowym, gdzie znalazły się  zagadnienia z zakresu opodatkowania urządzeń technicznych podatkiem od nieruchomości oraz temat związany z podatkiem VAT. Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności dotyczy już również płatności zaliczek. Mimo wyraźnego stanowiska, wyrażonego w uzasadnieniu do ustawy, co do sposobu liczenia limitu kwotowego 15 000 zł w przypadku zaliczek, zagadnienie to nadal nie jest jasne. Szczególnie w obliczu stanowiska Krajowej Informacji Skarbowej według której w przypadku zaliczek, limit ten odnosi się nie do wartości z  faktury lecz do wartości całej transakcji. Autorzy sporu podatkowego postarają się rozwiać Państwa wątpliwości w tym zakresie.

W numerze znalazł się również artykuł  profesora Bogumiła Brzezińskiego, który kontynuuje swój cykl poświęcony zasadzie in dubio pro tributario. W grudniowym wydaniu „Kazusu Podatkowego” zamieściliśmy również wywiad z Joanną Pietrasik, dyrektorem Departamentu Cen Transferowych i Wycen w Ministerstwie Finansów. 

Ponadto jak zwykle poruszamy szereg innych ciekawych zagadnień w części dotyczącej analiz podatkowych, cen transferowych, egzekucji i podatków lokalnych a także  w segmentach poświęconych opodatkowaniu konkretnych branż.

Gorąco zachęcam Państwa do lektury kolejnego wydania Kazusu podatkowego.

Z poważaniem ,

Arkadiusz Duda

Redaktor Naczelny

Stopka redakcyjna

Kazus Podatkowy
Warszawa

ISSN 2543-5701

© Copyright by
Wydawnictwo Taxpress

Wydawca:
Wydawnictwo Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
kontakt@taxpress.com.pl

 

Redaktor Naczelny:
Arkadiusz Duda

Skład Rady Programowej:

prof. zw. dr hab. Henryk Dzwonkowski - przewodniczący

dr Izabela Andrzejewska-Czernek - wiceprzewodnicząca

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. zw. dr hab. Leonard Etel

dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH

dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

dr Hanna Filipczyk

dr Joanna Koronkiewicz

dr Paweł Majka

dr Paweł Mikuła

dr Tomasz Nowak

dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB

Tomasz Kaczyński

Andrzej Nikończyk

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali
wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Magdalena Fudali/Beata Początek

Ilustracja na okładce:

Adam Quest

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma


Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć krótką informację o autorze wraz z telefonami kontaktowymi.
Materiały autorstwa absolwentów szkół wyższych, doktorantów i aplikantów powinny zawierać opinię (recenzję) opiekuna naukowego.

Sugerowana objętość artykułów to 10 tys. znaków (około 5 stron maszynopisu).

„Kazus Podatkowy" chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Adam Kałążny doktor nauk prawnych, kieruje Zespołem ds. Podatku od Nieruchomości w warszawskim biurze Deloitte
Joanna Przyjemska certyfikowana księgowa. Od 2008 prowadzi własne Biuro Rachunkowe. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości MŚP. Autorka publikacji eksperckich m.in z zakresu negatywnych konsekwencji kontroli KAS. Prowadziła szkolenia w zakresie obsługi programów księgowych, księgowości budżetowej w gminach.
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności