Kazus Podatkowy 4(09)2019

ROCZNIK: 2019

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Kazus Podatkowy 4(09)2019
Co tutaj znajdziesz?

Analiza kontrowersyjnych problemów, aktualna wiedza w zakresie bieżących zagadnień podatkowych, a wszystko prezentowane przez najlepszych autorów - praktyków i w zwięzłej formie.

Spis treści
Nowości podatkowe

Najnowsze orzecznictwo
 • 18 Problemy techniczne przy doręczaniu pism w wypadku niewskazania w pełnomocnictwie szczególnym adresu elektronicznego – przegląd orzecznictwa
  ,0 PLN
 • 20 Przegląd orzecznictwa podatkowego
  ,0 PLN

Spór podatkowy

Temat numeru

Analizy podatkowe
 • 32 Konsekwencje podatkowe leasingu zwrotnego na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  ,0 PLN
 • 34 Opodatkowanie gruntów pod liniami elektroenergetycznymi – najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego
  ,0 PLN
 • 36 Nowe regulacje PIT dotyczące opodatkowania przychodów ze sprzedaży kryptowaluty –wyrok NSA sygn. akt II FSK 488/16 jako przełom w podejściu do opodatkowania kryptowalut
  ,0 PLN

Ceny transferowe

Optymalizacja podatkowa
 • 41 Ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, a inne przepisy antyabuzywne
  ,0 PLN

KKS/Egzekucja
 • 44 W kogo uderzają zaostrzone sankcje karne za wystawianie lub posługiwanie się fałszywymi fakturami?
  ,0 PLN
 • 47 Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania karnego skarbowego – uchwała siedmiu sędziów NSA, I FPS 3/18
  ,0 PLN

Podatki w branżach
 • 47 Goodwill na sądowej huśtawce – czy renoma przedsiębiorstwa podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?
  ,0 PLN
 • 53 Opodatkowanie VAT osób zarządzających przedsiębiorstwami
  ,0 PLN
 • 55 Zakończenie budowy a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości – wyrok NSA z 12 stycznia 2017 r., sygn. akt II FSK 3785/14
  ,0 PLN

Procedura
 • 57 Doręczanie pism profesjonalnym pełnomocnikom w postępowaniu podatkowym
  Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  ,0 PLN

O czasopiśmie

Czasopismo „Kazus Podatkowy”, stanowi efekt bacznej obserwacji rynku wydawniczego w kontekście oczekiwań szerokiego grona odbiorców zainteresowanych pozyskaniem możliwie kompleksowej, ale i jednocześnie maksymalnie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów podatkowych. W rezultacie „Kazus Podatkowy” to w pełni profesjonalna pozycja w ramach skomplikowanej dziedziny jaką jest prawo podatkowe, która jednakowoż – w przeciwieństwie do innych publikacji dostępnych na rynku – nie jest nakierowana na zawiłe i skomplikowane analizy teoretyczne o znikomym walorze praktycznym.

Najważniejszą, nowatorską cechą wyróżniającą nowe wydawnictwo jest zatem z jednej strony, kompleksowość przekazywanej wiedzy i jej szeroki zakres merytoryczny, a z drugiej strony przyjazna forma możliwie zwięzłych artykułów. Prowadzi to do wyjaśnienia szeregu pojawiających się wątpliwości wynikających z praktycznego stosowania przepisów podatkowych w sposób wyczerpujący, a zarazem przejrzysty i przystępny.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowana w „Kazusie Podatkowym” nieszablonowa formuła konfrontacyjna dotycząca zagadnień podatkowych budzących w danej chwili największe zainteresowanie i kontrowersje, w ramach której dochodzi do dialektycznej prezentacji przeciwstawnych stanowisk w postaci tzw. sporu podatkowego.

Warto również odnotować, że publikacja zawiera omówienie: najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, interpretacji Ministra Rozwoju i Finansów, aktualności podatkowych w poszczególnych branżach, oraz planowanych lub wdrażanych zmian w przepisach podatkowych. Komentarze są tworzone przede wszystkim przez cenionych prawników – profesorów, doktorów, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, czyli zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa podatkowego. Śmiało można zatem przyjąć, że „Kazus Podatkowy” z całą pewnością jest w pełni użytecznym i funkcjonalnym narzędziem zaspokajającym potrzeby oraz wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów, takich jak dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi oraz pozostałe osoby profesjonalnie zajmujące się zagadnieniami związanymi ze stosowaniem prawa podatkowego.


Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

W tym numerze „Kazusu Podatkowego” rozpoczynamy publikację bardzo ciekawego cyklu autorstwa profesora Bogumiła Brzezińskiego. Autor zastanawia się nad funkcjonowaniem, obecnej od pewnego czasu w Ordynacji podatkowej, zasady rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych na korzyść podatnika. Proponujemy Państwu również bardzo interesujący tekst profesora Dominika Gajewskiego na temat najnowszego orzecznictwa w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów pod liniami energetycznymi oraz cykl artykułów poświęconych najnowszym zmianom w prawie podatkowym. Analizie poddajemy m.in. nowe przepisy dotyczące tzw. białej księgi podatników VAT, regulacje dotyczące nowych zasad rozliczania podatku VAT w handlu unijnym, a także będącą dopiero w fazie planowania tzw. kartę praw podatnika, będącą nowym instrumentem ochrony praw podatnika. Zachęcamy także do lektury tekstu dr. Krzysztofa Radzikowskiego, odnoszącego się do problematyki karnej skarbowej. Artykuł pod tytułem „W kogo uderzają zaostrzone sankcje karne za wystawianie lub posługiwanie się fałszywymi fakturami” jest odpowiedzią doktryny na obowiązujące obecnie regulacje Kodeksu karnego skarbowego w tym zakresie. W części dotyczącej sporów podatkowych zamieszczamy m.in. dwa bardzo ciekawe teksty, poruszające problematykę dochowania tajemnicy skarbowej przez pracowników organów podatkowych. Autorzy zastanawiają się na tym czy swobodny przepływ informacji na temat podatnika w ramach struktur organów podatkowych jest złamaniem tajemnicy skarbowej oraz czy podatnik ma szansę zdobyć wiedzę czy do tego typu naruszenia doszło? Ponadto jak zwykle inne zajmujące teksty w najnowszym numerze „Kazusu Podatkowego”, do lektury których serdecznie Państwa zachęcam.

Arkadiusz Duda

Redaktor Naczelny

Stopka redakcyjna

Kazus Podatkowy
Warszawa

ISSN 2543-5701

© Copyright by
Wydawnictwo Taxpress

Wydawca:
Wydawnictwo Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
kontakt@taxpress.com.pl

 

Redaktor Naczelny:
Arkadiusz Duda

Skład Rady Programowej:

prof. zw. dr hab. Henryk Dzwonkowski - przewodniczący

dr Izabela Andrzejewska-Czernek - wiceprzewodnicząca

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. zw. dr hab. Leonard Etel

dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH

dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

dr Hanna Filipczyk

dr Joanna Koronkiewicz

dr Paweł Majka

dr Paweł Mikuła

dr Tomasz Nowak

dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB

Tomasz Kaczyński

Andrzej Nikończyk

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali
wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Magdalena Fudali/Beata Początek

Ilustracja na okładce:

Adam Quest

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma


Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć krótką informację o autorze wraz z telefonami kontaktowymi.
Materiały autorstwa absolwentów szkół wyższych, doktorantów i aplikantów powinny zawierać opinię (recenzję) opiekuna naukowego.

Sugerowana objętość artykułów to 10 tys. znaków (około 5 stron maszynopisu).

„Kazus Podatkowy" chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności