Kazus Podatkowy 1(03)2018

ROCZNIK: 2018

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Kazus Podatkowy 1(03)2018
Co tutaj znajdziesz?

Analiza kontrowersyjnych problemów, aktualna wiedza w zakresie bieżących zagadnień podatkowych, a wszystko prezentowane przez najlepszych autorów - praktyków i w zwięzłej formie.

Spis treści
Nowości podatkowe

Zmiany przepisów

Najnowsze orzecznictwo
 • 16 Odpłatne udzielanie poręczeń a koszt uzyskania przychodów
  ,0 PLN
 • 18 Kilka refleksji na temat wyroku WSA w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r., III SA/Wa 3380/15 – skuteczność doręczenia decyzji bez podpisu elektronicznego
  Piotr Pietrasz doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor i współautor ponad stu publikacji poświęconych tematyce z zakresu materialnego prawa podatkowego, procedury podatkowej oraz procedur: administracyjnej, egzekucyjnej i sądowoadministracyjnej. Autor książki pt. „Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne”.
  ,0 PLN
 • 21 Odmowa wydania interpretacji indywidualnej
  ,0 PLN
 • 22 Orzeczenie precedensowe w PCC. Uchwała wspólników o dopłatach do kapitału zakładowego spółki z o.o., a skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych
  ,0 PLN
 • 24 Gospodarcze przeznaczenie nieruchomości osoby fizycznej w podatku od nieruchomości
  ,0 PLN
 • 27 Oprocentowanie nadpłaty powstałej w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego
  ,0 PLN

Temat numeru
 • 29 Opodatkowanie nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorców (komentarz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2017 r., SK 13/15)
  Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Spór podatkowy

Analizy podatkowe
 • 44 Podatkowa kwalifikacja obiektu budowlanego w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 13 grudnia 2017 r., sygn. akt SK 48/15
  ,0 PLN
 • 47 Sankcje za niedopełnienie obowiązków w zakresie JPK – nowe stanowisko interpretacyjne
  Adam Bartosiewicz doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym, radca prawny, doradca podatkowy. Autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego
  ,0 PLN

Podatki w branżach
 • 52 Stosowanie przepisów o.p. o przedawnieniu do opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek jej podziału
  ,0 PLN
 • 54 Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez wykonawcę zastępczego
  ,0 PLN
 • 56 Nowy zakres podmiotowy stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów czy doprecyzowanie dotychczas obowiązującej regulacji dotyczącej działalności twórczej?
  ,0 PLN

Podatki w praktyce

O czasopiśmie

Czasopismo „Kazus Podatkowy”, stanowi efekt bacznej obserwacji rynku wydawniczego w kontekście oczekiwań szerokiego grona odbiorców zainteresowanych pozyskaniem możliwie kompleksowej, ale i jednocześnie maksymalnie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów podatkowych. W rezultacie „Kazus Podatkowy” to w pełni profesjonalna pozycja w ramach skomplikowanej dziedziny jaką jest prawo podatkowe, która jednakowoż – w przeciwieństwie do innych publikacji dostępnych na rynku – nie jest nakierowana na zawiłe i skomplikowane analizy teoretyczne o znikomym walorze praktycznym.

Najważniejszą, nowatorską cechą wyróżniającą nowe wydawnictwo jest zatem z jednej strony, kompleksowość przekazywanej wiedzy i jej szeroki zakres merytoryczny, a z drugiej strony przyjazna forma możliwie zwięzłych artykułów. Prowadzi to do wyjaśnienia szeregu pojawiających się wątpliwości wynikających z praktycznego stosowania przepisów podatkowych w sposób wyczerpujący, a zarazem przejrzysty i przystępny.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowana w „Kazusie Podatkowym” nieszablonowa formuła konfrontacyjna dotycząca zagadnień podatkowych budzących w danej chwili największe zainteresowanie i kontrowersje, w ramach której dochodzi do dialektycznej prezentacji przeciwstawnych stanowisk w postaci tzw. sporu podatkowego.

Warto również odnotować, że publikacja zawiera omówienie: najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, interpretacji Ministra Rozwoju i Finansów, aktualności podatkowych w poszczególnych branżach, oraz planowanych lub wdrażanych zmian w przepisach podatkowych. Komentarze są tworzone przede wszystkim przez cenionych prawników – profesorów, doktorów, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, czyli zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa podatkowego. Śmiało można zatem przyjąć, że „Kazus Podatkowy” z całą pewnością jest w pełni użytecznym i funkcjonalnym narzędziem zaspokajającym potrzeby oraz wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów, takich jak dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi oraz pozostałe osoby profesjonalnie zajmujące się zagadnieniami związanymi ze stosowaniem prawa podatkowego.


Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Kazusu Podatkowego”.

Pamiętając o celu jaki nam przyświeca, a którym jest dostarczenie rzetelnej informacji o tym co dzieje się w obszarze podatków, przygotowaliśmy zbiór artykułów o tematyce podatkowej będący odzwierciedleniem tego, co aktualnie jest przedmiotem rozważań, kontrowersji oraz wątpliwości na gruncie przepisów prawa podatkowego.

W kolejnym wydaniu „Kazusu” umieściliśmy teksty zarówno wybitnych przedstawicieli doktryny, orzecznictwa oraz teorii prawa podatkowego jaki i przedstawicieli praktyki, dla których zawiłe zagadnienia z tej problematyki są codziennością. Jak zwykle staramy się publikować artykuły zwięzłe oraz przepełnione treścią i praktycznymi uwagami. Zachęcamy Państwa również do lektury działu „Spór podatkowy”, gdzie jak w poprzednich numerach, prezentujemy zagadnienia kontrowersyjne oraz budzące najwięcej wątpliwości w codziennej praktyce.

W bieżącym wydaniu „Kazusu” poruszamy m.in. trudną problematykę obszernych zmian w przepisach podatkowych, które weszły życie 1 stycznia 2018 r. na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Zastanawiamy się nad konsekwencjami wyroków Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2017 r., dotyczącymi podatku od nieruchomości oraz ewidentnie wpływającymi na zakresu opodatkowania tym podatkiem.

Poza tym mamy przyjemność zaproponować Państwu szereg innych artykułów, poruszających najbardziej problematyczne w ostatnich dniach i miesiącach zagadnienia podatkowe.

Mamy nadzieję, iż lektura „Kazusu Podatkowego” przyniesie Państwu wiele przyjemności oraz przybliży i wyjaśni problematyczne zagadnienia tym z Państwa, którzy profesjonalnie zajmują się problematyką podatkową oraz pozwoli wejść w świat podatków tym, dla których grunt ten jest jeszcze tajemniczy i niezbadany.

Arkadiusz Duda,
Redaktor Naczelny

Stopka redakcyjna

Kazus Podatkowy
Warszawa

ISSN 2543-5701

© Copyright by
Wydawnictwo Taxpress

Wydawca:
Wydawnictwo Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
kontakt@taxpress.com.pl

 

Redaktor Naczelny:
Arkadiusz Duda

Skład Rady Programowej:

prof. zw. dr hab. Henryk Dzwonkowski - przewodniczący

dr Izabela Andrzejewska-Czernek - wiceprzewodnicząca

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. zw. dr hab. Leonard Etel

dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH

dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

dr Hanna Filipczyk

dr Joanna Koronkiewicz

dr Paweł Majka

dr Paweł Mikuła

dr Tomasz Nowak

dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB

Tomasz Kaczyński

Andrzej Nikończyk

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali
wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Magdalena Fudali/Beata Początek

Ilustracja na okładce:

Adam Quest

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma


Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć krótką informację o autorze wraz z telefonami kontaktowymi.
Materiały autorstwa absolwentów szkół wyższych, doktorantów i aplikantów powinny zawierać opinię (recenzję) opiekuna naukowego.

Sugerowana objętość artykułów to 10 tys. znaków (około 5 stron maszynopisu).

„Kazus Podatkowy" chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Piotr Pietrasz doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego; autor i współautor ponad stu publikacji poświęconych tematyce z zakresu materialnego prawa podatkowego, procedury podatkowej oraz procedur: administracyjnej, egzekucyjnej i sądowoadministracyjnej. Autor książki pt. „Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne”.
Leonard Etel profesor prawa, kierownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego; doradca instytucji państwowych i samorządowych; przewodniczący Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Adam Bartosiewicz doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki relacji do prawa unijnego, oraz w prawie karnym skarbowym, radca prawny, doradca podatkowy. Autor i współautor kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności