Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 8(270) 2023

ROCZNIK: 2023

46,30 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 8(270) 2023
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Nie zawsze „budowla sportowa” – spostrzeżenia na temat opodatkowania obiektów sportowych podatkiem od nieruchomości
  ,0 PLN
 • 14 Opodatkowanie poddaszy – sprawa nie taka oczywista
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 22 Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r. (sygn. akt SK 14/21) stanowi podstawę do wznowienia postępowań podatkowych w sprawach z zakresu podatku od nieruchomości?
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 28 Nowelizacja przepisów o egzekucji administracyjnej. Zmiany w dochodzeniu należności budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
  Piotr Janicki główny specjalista w referacie ds. kontroli podatkowej i zabezpieczeń Urzędu Miasta Szczecin. Autor publikacji z zakresu zabezpieczania należności budżetowych oraz rozliczania podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Prowadzi szkolenia w tematyce ksiąg wieczystych i zabezpieczania należności budżetowych.
  ,0 PLN

Glosa
 • 33 Opodatkowanie VAT rekompensaty wypłacanej spółce przez jednostkę samorządu terytorialnego komentarz do postanowienia NSA z dnia 16 czerwca 2023 r. (sygn. akt I FSK 535/20)
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 38 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych

Z notatnika skarbnika
 • 48 Do notatnika skarbnika - co może Was zainteresować?
  ,0 PLN

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Zasadnicza część wpływów z podatku od nieruchomości pochodzi z opodatkowania budynków oraz budowli. Te podstawowe z punktu widzenia konstrukcji tego świadczenia pojęcia od wielu lat budzą problemy interpretacyjne. W bieżącym numerze znajdziecie Państwo opracowania odnoszące się do tych kwestii.
W pierwszym z nich dr Adam Rzetecki prezentuje problematykę opodatkowania obiektów sportowych. Źródłem wątpliwości w tym zakresie jest przede wszystkim to, że w ustawie – Prawo budowlane jako przykład budowli wymienia się wprost budowle sportowe. Tymczasem charakterystyka tego rodzaju obiektów jest różna. W niektórych przypadkach są to założenia architektoniczne składające się zarówno z budowli, jak i z budynków. Ich prawidłowa kwalifikacja podatkowa może być więc trudna. A więc stadion sportowy – budynek czy budowla?
Do opodatkowania budowli nawiązałem także w swoim opracowaniu. Głośnym echem odbiło się bowiem w mediach orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie SK 14/21, w którym stwierdzono niezgodność z Konstytucją definicji budowli wykorzystywanej na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Będzie jeszcze na łamach naszego miesięcznika czas na analizę tego wyroku, ale już w tym momencie warto zastanowić się nad jego praktycznymi skutkami w zakresie prowadzonych i zakończonych postępowań podatkowych. Podnoszone są bowiem głosy, że wyrok ten będzie stanowił podstawę do wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych określających lub ustalających podatek od budowli. W swoim opracowaniu wykazuję jednak, że teza ta jest zbyt daleko idąca. Wydaje się, że odroczenie utraty mocy obowiązującej art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych powoduje, że do czasu zmiany tej regulacji przez ustawodawcę właściwe do opodatkowania budowli pozostają dotychczasowe zasady.
Być może tylu problemów, ile jest na gruncie opodatkowania budowli nie ma przy budynkach. Ale jednak i w tym zakresie do pełnej jasności użytych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych definicji daleko. Świadczy o tym opracowanie Anny Łubkowskiej dotyczące poddaszy użytkowych. Są one wskazane przy podstawie opodatkowania budynków, jaką jest powierzchnia użytkowa. Autorka wykazuje, że błędne jest utożsamianie poddaszy użytkowych z ich faktycznym użytkowaniem i zaliczanie ich do podstawy opodatkowania budynków jedynie w tej sytuacji.

Życzę pożytecznej lektury.

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
adv. Andžejus Seliava
prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
Prof. dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – prof. dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr hab. Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net

 

Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

 

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Autorzy czasopisma
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Piotr Janicki główny specjalista w referacie ds. kontroli podatkowej i zabezpieczeń Urzędu Miasta Szczecin. Autor publikacji z zakresu zabezpieczania należności budżetowych oraz rozliczania podatku od towarów i usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Prowadzi szkolenia w tematyce ksiąg wieczystych i zabezpieczania należności budżetowych.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności