Kazus Podatkowy 4(15)2020

ROCZNIK: 2020

38,43 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Kazus Podatkowy 4(15)2020
Co tutaj znajdziesz?

Analiza kontrowersyjnych problemów, aktualna wiedza w zakresie bieżących zagadnień podatkowych, a wszystko prezentowane przez najlepszych autorów - praktyków i w zwięzłej formie.

Spis treści
Nowości podatkowe
 • 4 Interpretacje indywidualne w sprawach dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR) – przegląd orzecznictwa
  ,0 PLN

Najnowsze orzecznictwo
 • 7 Przejście władztwa do rzeczy w podatku VAT
  ,0 PLN

Spór podatkowy
 • 10 Czy suma ubezpieczenia stanowi wartość transakcji dla celów dokumentacji podatkowej?
  ,0 PLN
 • 14 Odliczenie VAT z faktury na zakup mieszkania wystawionej na małżonków
  ,0 PLN
 • 19 Rozliczenie podatkowe otrzymanego dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej
  Radosław Żuk partner kancelaria Żuk Pośpiech, doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doświadczony praktyk prawa podatkowego. Wyróżniony w rankingu doradców podatkowych Rzeczpospolitej w 2020 r. w dziedzinie VAT oraz podatku od nieruchomości. Doradza podmiotom działającym w m.in. w branży budowlanej, finansowej, farmaceutycznej, transportowej, FMCG, produkcyjnej. Reprezentuje również klientów w sporach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
  ,0 PLN

Analizy podatkowe
 • 22 Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument w rękach podatników
  ,0 PLN
 • 24 Krajowa Administracja Skarbowa w liczbach
  Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  ,0 PLN
 • 26 Odpowiedzialność solidarna w podatku VAT
  ,0 PLN
 • 29 Prosta spółka akcyjna – czy (podatkowa) okazja?
  ,0 PLN
 • 33 Opodatkowanie VAT wydarzeń kulturalnych udostępnianych odpłatnie online
  ,0 PLN
 • 35 O niedoskonałościach podatkowego języka prawniczego
  ,0 PLN
 • 38 Relacje i powiązania obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności oraz tzw. białej listy
  ,0 PLN
 • 42 Terminy w czasach COVID-19
  ,0 PLN

Ceny transferowe
 • 45 Kłopotliwa wartość transakcji finansowych w grupach kapitałowych
  ,0 PLN

Optymalizacja podatkowa
 • 48 Podatek estoński – korzyści i wady
  ,0 PLN

KKS/Egzekucja
 • 50 Wszczęcie egzekucji administracyjnej po 30 lipca 2020 r.
  ,0 PLN

Podatki lokalne
 • 54 Opodatkowanie pobytu w uzdrowiskach
  Adrian Hybel pracownik Urzędu Miasta Nowego Sącza
  ,0 PLN
 • 57 Prawidłowe opodatkowanie nieruchomości gruntowych na obszarach rewitalizacji
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

O czasopiśmie

Czasopismo „Kazus Podatkowy”, stanowi efekt bacznej obserwacji rynku wydawniczego w kontekście oczekiwań szerokiego grona odbiorców zainteresowanych pozyskaniem możliwie kompleksowej, ale i jednocześnie maksymalnie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów podatkowych. W rezultacie „Kazus Podatkowy” to w pełni profesjonalna pozycja w ramach skomplikowanej dziedziny jaką jest prawo podatkowe, która jednakowoż – w przeciwieństwie do innych publikacji dostępnych na rynku – nie jest nakierowana na zawiłe i skomplikowane analizy teoretyczne o znikomym walorze praktycznym.

Najważniejszą, nowatorską cechą wyróżniającą nowe wydawnictwo jest zatem z jednej strony, kompleksowość przekazywanej wiedzy i jej szeroki zakres merytoryczny, a z drugiej strony przyjazna forma możliwie zwięzłych artykułów. Prowadzi to do wyjaśnienia szeregu pojawiających się wątpliwości wynikających z praktycznego stosowania przepisów podatkowych w sposób wyczerpujący, a zarazem przejrzysty i przystępny.

Na szczególną uwagę zasługuje zastosowana w „Kazusie Podatkowym” nieszablonowa formuła konfrontacyjna dotycząca zagadnień podatkowych budzących w danej chwili największe zainteresowanie i kontrowersje, w ramach której dochodzi do dialektycznej prezentacji przeciwstawnych stanowisk w postaci tzw. sporu podatkowego.

Warto również odnotować, że publikacja zawiera omówienie: najnowszych orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, interpretacji Ministra Rozwoju i Finansów, aktualności podatkowych w poszczególnych branżach, oraz planowanych lub wdrażanych zmian w przepisach podatkowych. Komentarze są tworzone przede wszystkim przez cenionych prawników – profesorów, doktorów, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, czyli zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyków zajmujących się na co dzień stosowaniem prawa podatkowego. Śmiało można zatem przyjąć, że „Kazus Podatkowy” z całą pewnością jest w pełni użytecznym i funkcjonalnym narzędziem zaspokajającym potrzeby oraz wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów, takich jak dyrektorzy finansowi, doradcy podatkowi, księgowi oraz pozostałe osoby profesjonalnie zajmujące się zagadnieniami związanymi ze stosowaniem prawa podatkowego.


Prof. dr hab. Henryk Dzwonkowski

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny już numer „Kazusu Podatkowego”. Tym razem proponujemy aż 20 bardzo interesujących artykułów o tematyce podatkowej. To czas kiedy musimy się zastanowić nad podatkowymi konsekwencjami tarczy antykryzysowej w tym ulg, z których zapewne część z nas skorzystała. Dlatego to właśnie zagadnienie wybraliśmy jako temat numeru. Artykuł poświęcony problematyce rozliczenia podatkowego otrzymanego dofinansowania, napisał wybitny ekspert i doradca podatkowy Radosław Żuk.
Na szczególną uwagę zasługuje również opracowanie profesora Bogumiła Brzezińskiego, poświęcone wykładni językowej. Autor wskazuje na niedoskonałości podatkowe języka prawniczego oraz ich fundamentalne znaczenie w procesie wykładni prawa podatkowego. Artykuł bardzo interesujący, ale należy zauważyć, iż nie jedyny, który wart jest Państwa uwagi. Nasi autorzy przygotowali szereg wyjątkowych publikacji.
W ramach przeglądu orzecznictwa sądowego proponujemy bardzo ciekawe artykuły poruszające kwestie związane z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych oraz konsekwencjami zbycia nieruchomości na gruncie podatku VAT. Natomiast naszą stałą rubrykę „Spór podatkowy” wypełnią dwa zagadnienia. W zakresie podatku CIT będą to ceny transferowe, gdzie autorzy prezentują sposób liczenia wartości transakcji, polegających na świadczeniu usług ubezpieczeniowych. W tym przypadku chodzi o ustalenie czy wartością transakcji dla celów określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej jest suma ubezpieczenia czy kwota składki ubezpieczeniowej? Z kolei w ramach podatku VAT, spór dotyka problematyki oraz możliwości odliczenia podatku VAT przez jednego z małżonków na podstawie faktur wystawionych na obojga małżonków. Każde z zagadnień zostało przeanalizowane w dwóch różnych artykułach przez dwóch różnych autorów. Daje to niepowtarzalną możliwość spojrzenia na temat szerzej, gwarantując jednocześnie obiektywizm przeprowadzonych analiz.
Poza tym jak zawsze w „Kazusie Podatkowym” szereg ciekawych artykułów prezentowanych w ramach analiz podatkowych i pozycji branżowych. Piszemy m.in. o prostej spółce akcyjnej, podatku estońskim, odpowiedzialności solidarnej, wiążącej informacji stawkowej oraz mechanizmie podzielonej płatności, który w zakresie negatywnych konsekwencji zestawiamy z tzw. białą listą podatników VAT. Poruszamy też szereg innych bardzo interesujących tematów oraz jak zwykle, oszczędzając Państwa czas, staramy się pisać jasno i zrozumiale a zarazem krótko i zwięźle. Serdecznie zapraszam do lektury.

Serdecznie zapraszam do lektury,

Arkadiusz Duda,

Redaktor Naczelny

Stopka redakcyjna

Kazus Podatkowy

Warszawa

ISSN 2543-5701

© Copyright by
Wydawnictwo Taxpress

Wydawca:
Wydawnictwo Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
04-028 Warszawa,
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
kontakt@taxpress.com.pl

 

Redaktor Naczelny:
Arkadiusz Duda

Skład Rady Programowej:

prof. zw. dr hab. Henryk Dzwonkowski - przewodniczący

dr Izabela Andrzejewska-Czernek - wiceprzewodnicząca

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

prof. zw. dr hab. Leonard Etel

dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH

dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ

dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak

dr Hanna Filipczyk

dr Joanna Koronkiewicz

dr Paweł Majka

dr Paweł Mikuła

dr Tomasz Nowak

dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB

Tomasz Kaczyński

Andrzej Nikończyk

Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali
wizualna.com.pl

Skład i łamanie:
Magdalena Fudali/Beata Początek

Ilustracja na okładce:

Adam Quest

Druk:
Paper&Tinta
05-270 Marki
ul. Ceglana 34 Nadma


Do przesłanych materiałów prosimy dołączyć krótką informację o autorze wraz z telefonami kontaktowymi.
Materiały autorstwa absolwentów szkół wyższych, doktorantów i aplikantów powinny zawierać opinię (recenzję) opiekuna naukowego.

Sugerowana objętość artykułów to 10 tys. znaków (około 5 stron maszynopisu).

„Kazus Podatkowy" chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Radosław Żuk partner kancelaria Żuk Pośpiech, doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doświadczony praktyk prawa podatkowego. Wyróżniony w rankingu doradców podatkowych Rzeczpospolitej w 2020 r. w dziedzinie VAT oraz podatku od nieruchomości. Doradza podmiotom działającym w m.in. w branży budowlanej, finansowej, farmaceutycznej, transportowej, FMCG, produkcyjnej. Reprezentuje również klientów w sporach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.
Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Adrian Hybel pracownik Urzędu Miasta Nowego Sącza
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności