Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 7(269) 2023

ROCZNIK: 2023

46,30 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 7(269) 2023
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Propozycje zmian w opodatkowaniu nieruchomości
  Janusz Oziębło kierownik Referatu ds. Rachunkowości i Windykacji Podatkowej w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 12 Merytoryczna weryfikacja zgłoszeń podatkowych. Dokumentacja budowlana
  Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 18 Zmiany w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Glosa
 • 33 Identyfikacja podmiotu zobowiązanego do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi glosa do wyroku NSA z dnia 24 listopada 2022 r. (sygn. akt III FSK 1202/21)
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 42 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Bartosz Kaźmierczak radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych

Z notatnika skarbnika
 • 48 Do notatnika skarbnika - co może Was zainteresować?
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy

Jednym z zadań zleconych realizowanych przez gminy jest zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot ten w istocie ma niewiele wspólnego z podatkami, albowiem jest to po prostu forma dotowania producentów rolnych. Pogorszające się w ostatnim czasie warunki prowadzenia ich działalności, przede wszystkim ze względu na wzrost kosztów nośników energii, spowodowały interwencję ustawodawcy. W bieżącym numerze Przeglądu, przedstawiłem zmiany, jakie w tym zakresie wprowadzono w czerwcu 2023 r. W trakcie roku zmieniają one zasady wypłaty zwrotów, w tym zwiększają stawkę i limity zwrotu. Ponadto wprowadzono dodatkową kwotę pomocy, która będzie wypłacana w oparciu o przedłożone faktury dokumentujące zakup oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wszystko to sprawia, że gminy odpowiedzialne za wypłatę tych świadczeń będą musiały w stosunkowo krótkim czasie poznać nowe zasady. Już jednak w tym miejscu można wskazać, że w niektórych obszarach ich rozumienie przez resort rolnictwa (czemu daje wyraz w udostępnianych na stronie internetowej wyjaśnieniach) rozmija się z treścią ustawy. Do zapoznania się z tym i innymi problemami zachęcam odsyłając do mojej publikacji. Z pewnością będzie to temat, który powróci na łamy naszego miesięcznika.

Tradycyjnie nie zabraknie w nim także tematów dotyczących podatków oraz opłat lokalnych. I w tym zakresie warto zapoznać się z propozycjami zmian w odniesieniu do podatku od nieruchomości sformułowanymi w raporcie Instytutu Finansów, które przedstawił Janusz Oziębło. Oparto je na diagnozie obecnego systemu opodatkowania nieruchomości, który jest już bardzo archaiczny. Sformułowane postulaty są z pewnością cenne i mogą być wykorzystane w pracach nad doskonaleniem tego systemu, chociaż w dłuższej perspektywie wydaje się, że w Polsce nieuchronnie powinien być wprowadzony podatek od nieruchomości, oparty na ich wartości, a nie powierzchni.

Jednym z dochodów gmin jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Świadczenie bardzo złożone w swej konstrukcji i wywołujące bardzo wiele problemów praktycznych ze względu na niską jakość przepisów, które je regulują. Jednym z problemów, który na tym tle się pojawił jest kwestia ustalenia podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty w przypadku przekazania w posiadanie (np. na podstawie umowy dzierżawy czy najmu) jedynie części nieruchomości. W glosie autorstwa dr. Sławomira Czarneckiego znajdziecie Państwo cenne uwagi w tym zakresie, poczynione na tle jednego z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Życzę pożytecznej lektury.

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
adv. Andžejus Seliava
prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
Prof. dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – prof. dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr hab. Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net

 

Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

 

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Autorzy czasopisma
Janusz Oziębło kierownik Referatu ds. Rachunkowości i Windykacji Podatkowej w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Bartosz Kaźmierczak radca prawny specjalizujący się w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym i egzekucji administracyjnej


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności