Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 11(189)

ROCZNIK: 2016

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 11(189)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Opodatkowanie budynków gospodarczych wykorzystywanych do działalności rolniczej
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 12 Dach jako element normatywnej definicji budynku przyjmowanej na potrzeby podatku od nieruchomości
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 17 Umorzenie zaległości podatkowej uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym
  Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 22 Wspólne przedsięwzięcia sołectw w ramach funduszu sołeckiego
  Rafał Trykozko Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, autor publikacji książkowych i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny finansów samorządu terytorialnego, w tym m.in. oraz komentarza do ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych skierowanego wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego. Prawnik, praktyk, doświadczony wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Taxpress.
  ,0 PLN
 • 25 Odpowiedzialność i przejrzystość jako determinanty modelu optymalnego budżetu partycypacyjnego
  ,0 PLN

Glosa
 • 30 Trwałość „względów technicznych” i rodzaj działalności gospodarczej, którą mają uniemożliwiać glosa do wyroków NSA z 18 lipca 2013 r. (II FSK 2470/12 i II FSK 3212/12)
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 39 Odpowiedzi na pytania
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 44 Podatek od nieruchomości
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Tematem dominującym w bieżącym numerze miesięcznika jest problematyka opodatkowania budynków. W praktyce wątpliwości powstają już na etapie określenia, czy dany obiekt budowlany jest budynkiem w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wynika to z faktu, iż użyte na potrzeby tej definicji sformułowania takie jak: dach czy przegrody budowlane, nie mają swojego, normatywnie określonego znaczenia. Powoduje to, iż przy ich wykładni używa się reguł języka potocznego, a ten z zasady nie jest dość precyzyjny. W konsekwencji powstają dość liczne spory na linii organy podatkowe – podatnicy, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych. W szczególności ich przedmiotem są kwestie stanu technicznego dachu, jego częściowego zniszczenia czy remontu. Zagadnienia te przedstawiłem w opracowaniu, które znajdziecie Państwo w tym numerze czasopisma.

Druga grupa problemów dotyczących opodatkowania budynków związana jest ze zwolnieniami podatkowymi. Powszechnie stosowaną preferencją jest zwolnienie budynków gospodarczych, które służą wyłącznie działalności rolniczej i są położone na gruntach gospodarstwa rolnego. Złożona konstrukcja tego zwolnienia w praktyce jest źródłem problemów interpretacyjnych. Wiążą się one zarówno z określaniem funkcji budynku, udowodnieniem w jaki sposób jest on wykorzystywany, jak również tym, czy grunty, na których się znajduje, spełniają normę obszarową gospodarstwa rolnego. Polecam więc lekturę tekstu autorstwa B. Pahla, który w szczegółowy sposób opisuje warunki stosowania wskazanego zwolnienia. Jak wskazuje autor, w obowiązującym kształcie przepisy prawa umożliwiają wykorzystywanie umów cywilnoprawnych, których przedmiotem jest przeniesienie posiadania gruntów, do tego, aby uzyskać prawo do zwolnienia.

W dziale dotyczącym finansów samorządowych znajdziecie Państwo dwa interesujące opracowania dotyczące funduszu sołeckiego oraz budżetu partycypacyjnego. Szczególnie ta ostatnia tematyka jest ostatnimi laty w samorządach bardzo popularna. Warto więc zapoznać się z tekstem wprowadzającym do tego zagadnienia, które będzie kontynuowane w kolejnych numerach miesięcznika.

Życzę pożytecznej lektury.

Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

 

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net


Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
Rafał Trykozko Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, autor publikacji książkowych i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny finansów samorządu terytorialnego, w tym m.in. oraz komentarza do ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych skierowanego wyłącznie do jednostek samorządu terytorialnego. Prawnik, praktyk, doświadczony wykładowca Ośrodka Szkoleniowego Taxpress.
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności