Prawo Pomocy Publicznej 3(98)2023

ROCZNIK: 2023

50,93 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Prawo Pomocy Publicznej 3(98)2023
Co tutaj znajdziesz?

Aktualności, zmiany w przepisach, orzecznictwo, interpretacje - wszystko co powinieneś wiedzieć o pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Spis treści
Informacje dla gmin
 • 3 Aktualności. Pomoc dla rolników
  ,0 PLN
 • 4 Nowe Tymczasowe ramy kryzysowe i przejściowe – pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy
  Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  ,0 PLN
 • 14 Polityka klimatyczna a transport szynowy w dobie kryzysu energetycznego – wsparcie na koszty energii wykorzystywanej przez pojazdy elektryczne w transporcie szynowym
  ,0 PLN
 • 20 Zatwierdzone zmiany w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń blokowych
  ,0 PLN
 • 26 Aktualności. Orzecznictwo KE
  ,0 PLN

Pomoc publiczna od podstaw
 • 28 Czy dotacje dla instytucji kościelnych mogą być pomocą publiczną?
  Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  ,0 PLN
 • 32 Aktualności. Wyroki sądów UE
  ,0 PLN

Prawo pomocy publicznej
 • 34 Efekt zachęty w świetle wyroku Trybunału w sprawie C 470/20
  ,0 PLN
 • 38 Dobrowolne środki krajowe a decyzja o niewnoszeniu zastrzeżeń – w świetle wyroku w sprawie C-284/21 P
  ,0 PLN
 • 44 Zmiany w ustalaniu stanu zatrudnienia na potrzeby tzw. efektu zachęty i uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń z PFRON
  ,0 PLN
 • 44 Aktualności. Orzecznictwo sądów krajowych
  ,0 PLN
 • 50 Aktualności. Zmiany w przepisach dotyczących pomocy publicznej
  ,0 PLN

O czasopiśmie

Prawo Pomocy Publicznej to jedyny periodyk na rynku poświęcony jakże zawiłej tematyce pomocy publicznej. Dzięki bacznej obserwacji potrzeb naszych czytelników, specjalistów zajmujących się tematyką pomocy publicznej udało nam się stworzyć profesjonalny dwumiesięcznik, który przede wszystkim stawia na jakość, przejrzystość i praktyczne stosowanie przepisów. Zawarte w piśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień. Autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach.
Artykuły pogrupowane są w 3 głównych działach: Informacje dla gmin, Pomoc od podstaw, Prawo Pomocy Publicznej. W każdym numerze prezentujemy przegląd najnowszych decyzji KE oraz orzeczeń sądów TSUE. Szczególną wartość tych opracowań stanowi omówienie ich znaczenia w kontekście odpowiednich krajowych regulacji. Materię związaną z orzecznictwem uzupełnia dział Orzecznictwo krajowe, w którym przedstawiane są orzeczenia szczególnie istotne – przełomowe zarówno dla podmiotów ubiegających się o pomoc jak i tych, którzy jej udzielają.
Znaczna część każdego numeru poświęcona jest odpowiedziom na pytania czytelników. Każdy z prenumeratorów ma możliwość stałej współpracy z naszymi ekspertami w celu wyjaśnienia wątpliwości wynikających często z niejasnych i nieprecyzyjnych przepisów pomocowych.
Publikacja zawiera przegląd najświeższych zmian w przepisach zarówno krajowych jak i unijnych oraz aktualności w sektorze rolnictwa.
Prawo Pomocy Publicznej to wiodący na rynku periodyk poświęcony tematyce pomocy publicznej zaspokajający w pełni potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.
Dokładamy wszelkich starań, aby każdy numer spełniał Państwa oczekiwania.

Słowo wstępne

Pomoc państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy...

Komisja Europejska 9 marca przyjęła nowe Tymczasowe kryzysowe i przejściowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy. Komunikat ten określa kryteria oceny zgodności z rynkiem wewnętrznym środków pomocy, które państwa członkowskie mogą wprowadzić w celu zaradzenia skutkom gospodarczym będącym następstwem zarówno agresji Rosji wobec Ukrainy, jak i sankcji nałożonych przez UE i jej partnerów gospodarczych w kontekście tej agresji. Podobnie jak w przypadku pomocy covidowej, KE opiera się na przeznaczeniu z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE, przewidującym „pomoc mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego“. Istotnym jest fakt, że Komisja nie tylko przedłużyła dotychczasowe ramy, ale także wprowadziła dodatkowe możliwości kwalifikowania pomocy publicznej.
Nieprzypadkowym wydaje się fakt, że tego samego dnia KE zatwierdziła także angielski tekst zmian do rozporządzenia (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Nowelizacja GBER, która wejdzie w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, ma na celu zapewnienie państwom członkowskim większej elastyczności w opracowywaniu i wdrażaniu środków wsparcia w sektorach, które mają kluczowe znaczenie dla przejścia na neutralność klimatyczną i na przemysł o zerowej emisji netto. Nowe zasady odzwierciedlają szereg przyjętych zmian w różnych rodzajach wytycznych w sprawie pomocy państwa. Niektóre zaś z rozwiązań podyktowane są koniecznością wprowadzenia odpowiednich podstaw do łagodzenia skutków gospodarczych wojny Rosji z Ukrainą i przyczynienia się do ożywienia gospodarki europejskiej, wcześniej dotkniętej pandemią koronawirusa, teraz zaś wysokimi cenami energii.

Zachęcam Państwa do lektury.

Stopka redakcyjna

ISSN 1897-0230
Dwumiesięcznik

© Copyright by Wydawnictwo Taxpress

Redaktor Naczelny:
Jacek Senderowicz

Rada Programowa

 • Justyna Przekopiak (Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych Ministerstwa Finansów)
 • Assoc. Prof. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • JUDr. Ľubomír Čunderlík, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie)
 • Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)
 • Dr Mgr. Michał Kozieł, Ph.D. (Wydział Ekonomii Wyższej Szkoły Bankowej VŠB – TU w Ostrawie)
 • Dr Rafał Dowgier (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
 • Dr Maciej Etel (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku) – przewodniczący Rady Naukowej
 • Doc. Ing. Jiři Blažek, Csc. (Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie)

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa, ul. Marszałkowska 80

Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77- 800, 51-77- 707
e-mail: redakcja@taxpress.com.pl

Opracowanie graficzne:
magdalena.fudali@gmail.com

Skład i łamanie:
Jacek Szymański

Druk:
Paper & Tinta
05-270 Marki, ul. Ceglana 34 Nadma

„Prawo Pomocy Publicznej” chronione jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Autorzy czasopisma
Robert Zenc naczelnik Wydziału Pomocy Regionalnej Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności