Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 02(180)

ROCZNIK: 2016

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 02(180)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Jednorazowa płatność podatków lokalnych
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 11 Elektrownia fotowoltaiczna jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
  ,0 PLN
 • 15 Limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – znaczenie daty 1 lutego danego roku
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 21 Pełnomocnictwa po zmianach w ordynacji podatkowej
  Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 28 Gmina jako podmiot finansujący usuwanie wyrobów zawierających azbest i wspierający kształtowanie gminnego ładu przestrzennego cz. I (istota przedsięwzięć i prawne podstawy działań gminy)
  ,0 PLN

Glosa
 • 34 Zwolnienie z podatku od nieruchomości budowli infrastruktury portowej glosa krytyczna do wyroku NSA z dnia 12 lipca 2013 r. (II FSK 678/13)
  ,0 PLN

Recenzja
 • 39 Recenzja książki R. Zenc, R. Dowgier Podatkowa pomoc publiczna udzielana przez gminy w pytaniach i odpowiedziach Warszawa 2015, ss. 258
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 41 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 46 Podatek od nieruchomości
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN
 • 48 Gospodarka odpadami komunalnymi
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgiera

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”a

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy

Obowiązujące od początku bieżącego roku zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych nie przestają być źródłem problemów interpretacyjnych. W poprzednich numerach miesięcznika rozpoczęliśmy prezentację tych zmian. W bieżącym numerze analizie poddano kolejne dwie grupy przepisów.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na nowe zasady płatności podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego. W aktualnym stanie prawnym w tych przypadkach, gdy ich wysokość nie przekracza 100 zł, są one płatne jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Jest to zasadnicza zmiana względem tego, co obowiązywało w roku ubiegłym, gdyż w wielu przypadkach wskazane podatki nie będą już płatne ratalnie lecz jednorazowo. Podkreślić przy tym należy, iż będzie to obowiązek nie znajdujący wyjątku, chyba że podatnik uzyska po złożeniu stosownego wniosku ulgę w spłacie polegającą na rozłożeniu należności na raty. W tekście, który zamieszczono w numerze zaprezentowano w praktycznym ujęciu problematykę, która związana jest z nową regulacją.

Drugim z opracowań, które warto polecić, jest tekst odnoszący się do nowych zasad reprezentowania strony w postępowaniach podatkowych. Z początkiem roku zasadniczej zmianie uległy zasady udzielania pełnomocnictw na potrzeby postępowań podatkowych, ale nie tylko. Podkreślić bowiem należy, iż z początkiem lipca bieżącego roku pojawi się podstawa prawa do udzielenia pełnomocnictwa ogólnego, które będzie upoważniało do reprezentowania podatnika we wszelkich sprawach podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe, w tym również w kontroli podatkowej czy czynnościach sprawdzających. Waga wskazanego zagadnienia jest na tyle duża, iż znajomość nowych regulacji jest niezbędna w praktyce pracowników gminnych organów podatkowych. Konsekwencje błędów w tym zakresie są bardzo doniosłe, poczynając od nieskuteczności realizowanych w postępowaniu doręczeń, a na możliwości wzruszenia nawet ostatecznych decyzji podatkowych skończywszy. Tym bardziej polecam opracowanie autorstwa M. Popławskiego, który w kompleksowy sposób prezentuje tę problematykę.

Tradycyjnie w numerze znajdziecie Państwo także inne interesujące opracowania, odpowiedzi na przesyłane do redakcji pytania oraz najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych związane z szeroko pojętą problematyką finansów samorządowych.

Życzę pożytecznej lektury.

Rafał Dowgier,
Redaktor Naczelny

 

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net


Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Mariusz Popławski profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, w latach 2005-2011 członek Kolegium RIO w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego; specjalizuje się w prawie podatkowym, w tym w szczególności w problematyce podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej; autor kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności