Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 12(202)

ROCZNIK: 2017

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 12(202)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Zwolnienie z podatku od nieruchomości żłobków i klubów dziecięcych
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 13 Weryfikacja związku nieruchomości z działalnością gospodarczą prowadzoną przez osoby fizyczne
  Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 18 Wywiad z prof. zw. dr. hab. Leonardem Etelem Mamy projekt nowej Ordynacji podatkowej
  ,0 PLN
 • 21 Terminowość załatwiania spraw przed samorządowymi organami podatkowymi (cz. II)
  Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 29 Znaczenie podatków lokalnych w strukturze dochodów budżetowych miast na prawach powiatu
  Ewelina Markowska doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
  ,0 PLN

Glosa
 • 36 Niekorzystne warunki klimatyczne a dopuszczalność pobierania opłaty miejscowej glosa do wyroku WSA w Krakowie z dnia 10 lipca 2017 r. (III SA/Kr 535/15)
  Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 43 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 46 Podatek od nieruchomości
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Dużymi krokami zbliża się nowy, 2018 rok. Nie wydaje się, aby było on szczególnie przełomowym w zakresie lokalnego prawa podatkowego. Chociaż światło dzienne ujrzał projekt nowej ordynacji podatkowej, to jednak trudno przypuszczać, aby stał się on obowiązującym prawem już w przyszłym roku. Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego, która go przygotowała, zaproponowała, by obowiązywał on dopiero od 1 stycznia 2019 r. Wydaje się to być terminem właściwym, gdy brać pod uwagę zarówno przedmiot nowej regulacji, jak i konieczny do jej wejścia w życie zakres prac legislacyjnych. Nieco szerzej o projekcie przeczytacie Państwo w wywiadzie, jakiego udzielił naszemu miesięcznikowi Przewodniczący wskazanej Komisji prof. Leonard Etel.

Nic nie wskazuje na to, aby kolejny rok był jakimś przełomem w zakresie podatków i opłat lokalnych.

Pomysły na reformę w tym zakresie może i są (postulowany już od dawna podatek katastralny), ale woli politycznej do wprowadzania tego rodzaju zmian nie widać. W związku z tym zmiany we wskazanym zakresie mają w zasadzie jedynie kosmetyczny charakter i jak to w ostatnich latach bywało, sprowadzają się do poszerzenia oraz modyfikacji katalogu ustawowych zwolnień. Jednym z nich, jak się wydaje, mogącym mieć dość szerokie zastosowanie, jest zwolnienie dla żłobków, klubów dziecięcych oraz prowadzących je podmiotów. Konstrukcja tej preferencji opisana przeze mnie w bieżącym numerze, może w praktyce budzić problemy przede wszystkim w następstwie podmiotowego charakteru zwolnienia. Nie będzie ono więc obejmowało wszystkich nieruchomości zajmowanych na żłobki lub kluby dziecięce, ale jedynie te, które są własnością lub pozostają w posiadaniu podatników podatku od nieruchomości prowadzących tego rodzaju działalność. Powoduje to, że poza zakresem zwolnienia znajdzie się część nieruchomości, np. wynajmowanych od osób fizycznych czy też prawnych.

Idzie nowy rok, więc w kontekście sylwestrowych wyjazdów, np. w góry, warto zwrócić uwagę na powracający problem poboru opłaty miejscowej. Tym razem jego analizy dokonano na przykładzie orzeczenia sądu administracyjnego dotyczącego miasta Zakopane. W glosie dotyczącej tego wyroku autor stawia dość ciekawą tezę, wedle której pomimo stwierdzenia nieważności uchwały wskazującej miejscowości, w których może być pobierania opłata miejscowa, wcale nie musi to oznaczać braku możliwości jej poboru.

Polecając lekturę bieżącego numeru, chciałbym życzyć Czytelnikom naszego miesięcznika wszystkiego najlepszego na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2018 Rok.

Dr hab. Rafał Dowgier,
Redaktor Naczelny

 

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net

Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Łukasz Rogowski doradca podatkowy, kierownik referatu kontroli podatkowej w Urzędzie Miasta Szczecin; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie związane z weryfikacją prawidłowości opodatkowania w podatkach lokalnych; autor wielu opracowań dotyczących efektywnego poboru podatków lokalnych, a także procedur podatkowych
Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Ewelina Markowska doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu
Sławomir Czarnecki doktor nauk prawnych
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności