Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 05(195)

ROCZNIK: 2017

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 05(195)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Solidarność w prawie podatkowym – ewolucja czy rewolucja?
  Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 13 Rozbiórka, sprzedaż i użytkowanie budynku, a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
  Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 17 Udostępnianie akt sprawy podatkowej – cz. II
  Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne
 • 24 Organizacja i zarządzanie audytem wewnętrznym w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w gminie
  ,0 PLN

Glosa
 • 30 Opodatkowanie garaży blaszaków glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 29 lipca 2016 r. (I SA/Wr 398/16)
  Janusz Oziębło kierownik Referatu ds. Rachunkowości i Windykacji Podatkowej w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
  ,0 PLN

Recenzja
 • 37 Recenzja książki Bogumił Pahl (red.), Grzegorz Dudar, Rafał Dowgier Podatek od środków transportowych – komentarz Warszawa 2017 s. 208
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 40 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 45 Podatek od nieruchomości
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Trzeba uczciwie powiedzieć, że podatki i opłaty lokalne nie są przedmiotem szczególnego zainteresowania prawodawcy. W ostatnim czasie wyraźnie widać intensyfikację działań legislacyjnych związanych z tzw. uszczelnianiem systemu podatkowego, ale dotyczy to wyłącznie podatków zasilających budżet centralny. O podatkach i opłatach lokalnych słyszy się relatywnie niewiele – no może z wyjątkiem nieszczęsnego zamieszania związanego z opodatkowaniem elektrowni wiatrowych, czy szerzej budowli.

Cisza wokół podatków i opłat zasilających budżety gmin nie świadczy o tym, że podstawy prawne ich wymiaru i poboru nie budzą zastrzeżeń. Jest chyba jednak tak, że decydenci nie mają pomysłu na reformę tych świadczeń. Jaki jest tego skutek? W coraz większym zakresie rozwija się prawotwórcza działalność sądów administracyjnych na tle przede wszystkim podatku od nieruchomości. To one rozstrzygają, niekiedy w bardzo szeroko pojętych granicach prawa, powstałe na przestrzeni lat problemy z zakresu opodatkowania nieruchomości. O dwóch przykładach takich zjawisk przeczytacie Państwo w niniejszym numerze.

Po pierwsze orzecznictwo sądów dotyka podstawowej z punktu widzenia opodatkowania nieruchomości kwestii, jaką są definicje przedmiotów opodatkowania (budynków oraz budowli). W bieżącym numerze w glosie autorstwa J. Oziębły zaprezentowano poglądy sądów w zakresie tak istotnego elementu definicji budynku, jakim jest trwały związek z gruntem. Jak się okazuje na tym tle można wskazać wielość prezentowanych stanowisk, co potwierdza jednoznacznie tezę, iż regulacje prawne w tym zakresie wymagają doprecyzowania. Nie jest to sytuacja pożądana, gdyż w coraz większym zakresie powstają obiekty budowlane, co do których można mieć wątpliwości, czy spełniają wskazany wyżej element definicji budynku (hale namiotowe, kioski, garaże blaszane).

Drugim zagadnieniem, które zostało w dużej mierze ukształtowane przez orzecznictwo sądów administracyjnych, jest problematyka stosowania regulacji prawnych z zakresu solidarnej odpowiedzialności za zobowiązanie podatkowe. Wobec szczątkowych rozwiązań w tym zakresie i w związku z szeregiem problemów interpretacyjnych, także sądy wskazały kierunek, w którym należy podążać. Czy jednak o to chodzi, by ułomności regulacji prawnych naprawiać na drodze działalności orzeczniczej? Oczywiście nie, ale póki jakość lokalnego prawa podatkowego będzie tak niska, należy docenić pomoc, jaką stanowią, niekiedy nawet kontrowersyjne, wyroki sądów administracyjnych.


Życzę pożytecznej lektury.

Dr hab. Rafał Dowgier,
Redaktor Naczelny

 

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net


Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Janusz Oziębło kierownik Referatu ds. Rachunkowości i Windykacji Podatkowej w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności