Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 04(194)

ROCZNIK: 2017

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 04(194)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 6 Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  Robert Lewandowski kierownik referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Nekla
  ,0 PLN
 • 12 Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości parkingów podziemnych i platform rozładunkowych w galeriach handlowych
  Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa
 • 17 Udostępnianie akt sprawy podatkowej – cz. I
  Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
  ,0 PLN

Samorządowe finanse publiczne

Glosa
 • 27 Czy nowelizacja przepisów prawa budowlanego w zakresie terminu „obiekt budowlany” (nie) zmienia zakres przedmiotowy podatku od nieruchomości? glosa aprobująca do wyroku WSA w Gliwicach
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Recenzja
 • 34 Recenzja książki R. Dowgier, K. Gawrońska, G. Liszewski, M. Popławski Opłaty lokalne – komentarz Warszawa 2016 ss. 252
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 37 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 45 Podatek od nieruchomości
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN
 • 47 Postępowanie podatkowe
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Dużo się w ostatnim czasie mówi o konieczności zmian w systemie prawa podatkowego. Ich celem ma być przede wszystkim uszczelnienie tego systemu poprzez ograniczanie nadużyć. Teza ta formułowana jest przede wszystkim pod adres podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Podatki lokalne pozostają zasadniczo poza zakresem zainteresowania ustawodawcy. Tymczasem nie ma wątpliwości, iż ich konstrukcja jest przestarzała i także wymaga zmian. Utrzymywanie aktualnego stanu rzeczy prowadzi do niepewności zarówno podatników jak i organów podatkowych. Jedni i drudzy są zaskakiwani zmianami, które niekiedy z założenia nie powinny mieć, ale w praktyce mają, wymiar fiskalny. Najlepszym tego przykładem jest bardzo aktualny problem opodatkowania elektrowni wiatrowych.

Brak jasnych regulacji z zakresu lokalnego prawa podatkowego to przyczynek do dwóch opracowań, które znajdziecie Państwo w bieżącym numerze. W glosie do wyroku WSA w Gliwicach 14 września 2016 r. (I SA/Gl 783/16) Bogumił Pahl analizuje prawnopodatkowe konsekwencje zmiany definicji obiektu budowlanego, jakiej dokonano w 2015 r. Na tle tego orzeczenia formułuje on pogląd, wedle którego zmiana ta nie wpłynęła na zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Opiera się w tym zakresie, m.in. na wyrażonym w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej Prawo budowlane, stanowisku projektodawcy. Podkreśla także, iż nie zmieniła się sformułowana w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych definicja budowli. Jego argumenty są przekonywujące, ale wydaje się, iż ostatecznie analizowany problem i tak zostanie rozwiązany dopiero przez Naczelny Sąd Administracyjny. Do czasu tego rozstrzygnięcia stan niepewności w zakresie opodatkowania będzie utrzymywany. Nie można przy tym wykluczyć, że sprawa skończy się nie po myśli organów podatkowych, jak to miało ostatecznie miejsce w zakresie wyrobisk górniczych. W tekście dotyczącym skutków obowiązku zwrotu nadpłat z tego tytułu przez gminy górnicze, Bernadeta Dziedziak prezentuje, jaki wpływ ma ta kwestia na dług jednostek samorządu terytorialnego. Jak się okazuje, chyba sam ustawodawca nie przewidział sytuacji, w których gminy muszą zwracać olbrzymie kwoty, które przecież już wcześniej wydatkowały. Powyższe skłania do konkluzji, że nieprecyzyjne lokalne prawo podatkowe oddziałuje w sposób bezpośredni i negatywny na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego.

Życzę pożytecznej lektury i pamiętając o zbliżających się Świętach, składam wszystkim Czytelnikom naszego miesięcznika życzenia radosnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych.

Dr hab. Rafał Dowgier,
Redaktor Naczelny

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net

Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Robert Lewandowski kierownik referatu podatków, opłat lokalnych i gospodarki odpadami komunalnymi Urzędu Miasta i Gminy Nekla
Tomasz Wołowiec doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości
Ireneusz Nowak doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności