Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 12(214)

ROCZNIK: 2018

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 12(214)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne

Ordynacja podatkowa
 • 12 Zwrot nadpłat powstałych w związku z wykonaniem zobowiązań solidarnych
  Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 18 Adresaci obowiązku raportowania schematów podatkowych
  ,0 PLN

Glosa
 • 25 Ewidencja i pobór podatków samorządowych w przepisach wewnętrznych
  ,0 PLN
 • 29 Skutki podatkowe ustanowienia odrębnej własności lokalu dla opodatkowania nieruchomości wspólnej glosa aprobująca do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 24 września 2018 r.
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 36 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 45 Podatek od nieruchomości
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

 

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy,

Nie tak dawno obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską. Przez ten okres nasz kraj uległ bardzo dużym przemianom. Obejmowały one różne obszary naszego życia, w tym również prawo podatkowe. Przy tej okazji warto więc przypomnieć, jak na przestrzeniu lat kształtował się obowiązujący system opodatkowania nieruchomości. Polecam Państwu lekturę opracowania, którego autorem jest dr Paweł Para, przedstawiającego ewolucję rozwiązań prawnych w tym zakresie. Na tle lektury tego tekstu pojawia się jednak dość smutna refleksja, że zasady opodatkowania majątku w Polsce, w tym przede wszystkim nieruchomości, niewiele się zmieniły na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Mamy więc dość archaiczny, nieprzystający do trwających zmian społeczno-gospodarczych, system opodatkowania nieruchomości. Opiera się on nie na podatku płaconym od wartości (co po części działo się już w okresie międzywojennym), a od powierzchni. Jest to rozwiązanie przestarzałe, ale doświadczenia ostatnich lat wskazują, że nie ma woli politycznej, aby to zmienić. Podatek od wartości cały czas części osobom kojarzy się nie z podatkiem katastralnym a z podatkiem katastrofalnym.

O ile w nowym roku nic nie zapowiada większych zmian w zakresie opodatkowania nieruchomości, o tyle jest nadzieja, że po wielu latach doczekamy się nowej kodyfikacji ogólnego prawa podatkowego. W resorcie finansów finalizowane są bowiem prace nad nową ordynacją podatkową przygotowaną przez Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego. Akt ten jest z pewnością potrzebny, gdyż obecna ordynacja podatkowa pęka w szwach. Kolejne nowelizacje tej ustawy powodują, że staje się ona aktem coraz bardziej niejasnym i trudnym w stosowaniu. Dobrym noworocznym życzeniem będzie więc to, aby udało się wreszcie uchwalić nową ordynację podatkową. Szansa na to jest o wiele większa niż na reformę podatków majątkowych. Można mieć jednak nadzieję, że pozytywne – jak je należy ocenić – działania wskazanej wyżej Komisji zainspirują decydentów do podjęcia prac i w tym zakresie. Może więc w niedalekiej przyszłości zespół fachowców zajmie się gruntownymi zmianami w zakresie podatków obciążających władanie nieruchomościami, by stosowanie przepisów z tego zakresu nie było tak trudne, jak to jest dzisiaj.

Tego – obok zdrowia, szczęścia, pomyślności – Państwu serdecznie życzę.

Życzę pożytecznej lektury.

Dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB
Redaktor Naczelny

 

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net


Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW

 


Autorzy czasopisma
Rafał Dowgier doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Jan Szczygieł radca prawny
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności