Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 09(211)

ROCZNIK: 2018

34,26 PLN + VAT 8%
Dostępne w magazynie
Darmowa dostawa
Prenumeruj
Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 09(211)
Co tutaj znajdziesz?

Fachowy, opiniotwórczy - jedyny w Polsce poświęcony w całości podatkom i opłatom lokalnym.

Spis treści
Podatki i opłaty lokalne
 • 12 Uregulowanie praw do spadku, w skład którego wchodzą nieruchomości – wybrane problemy
  Jan Szczygieł radca prawny
  ,0 PLN
 • 12 Przegroda budowlana jako konstytutywny element budynku
  Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN
 • 18 Opodatkowanie sieci elektroenergetycznych
  Janusz Oziębło kierownik Referatu ds. Rachunkowości i Windykacji Podatkowej w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
  ,0 PLN

Ordynacja podatkowa

Samorządowe finanse publiczne
 • 32 Doświadczenia rosyjskie we wdrażaniu budżetu partycypacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji finansowej i partycypacji poprzez zaangażowanie obywateli. Wnioski dla Polski
  ,0 PLN

Glosa
 • 42 Oprocentowanie nadpłaty powstałej w związku z uchyleniem decyzji przez sąd administracyjny glosa do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 11 grudnia 2017 r. (I SA/Gl 741/17)
  Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
  ,0 PLN

Pytania i odpowiedzi
 • 42 Odpowiedzi na pytania czytelników
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Orzecznictwo sądów administracyjnych
 • 46 Podatek od nieruchomości
  Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
  ,0 PLN

Contents&Summaries

O czasopiśmie

Największą grupę organów podatkowych stanowią w Polsce organy samorządowe właściwe w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat lokalnych. Jednymi z najbardziej powszechnych są podatki związane z władaniem nieruchomościami. Dlatego znaczenia podatków i opłat lokalnych nie sposób przecenić. Z myślą zarówno o wskazanych organach, jak i podatnikach oraz podmiotach ich reprezentujących (radcach prawnych, doradcach podatkowych, księgowych) powstał miesięcznik „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”. Od wielu lat zaznacza on swoje miejsce na rynku wydawniczym cechując się profesjonalizmem oraz aktualnością. Zespół specjalistów publikujących w miesięczniku gwarantuje jego najwyższy merytoryczny poziom. Nikt inny nie zna lepiej problemów z zakresu lokalnego prawa podatkowego niż osoby, które stykają się z nimi każdego dnia. To wiedza tych osób jest siłą naszego miesięcznika.

dr hab. Rafał Dowgier

Redaktor Naczelny

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Nie ma na rynku czasopisma, które w tak szerokim zakresie zajmowałoby się problematyką finansów samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatków i opłat lokalnych. „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” to nieocenione dla praktyków źródło wiedzy o problemach ze wskazanego zakresu. To miesięcznik opiniotwórczy, profesjonalny i zawsze na czasie.

prof. dr hab. Leonard Etel

Przewodniczący Rady Naukowej

„Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych”

Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy

W wielu obszarach prawo podatkowe bazuje na instytucjach prawa cywilnego. Jest tak m.in. w zakresie opodatkowania nieruchomości, gdzie podstawową kategorią podatników są właściciele przedmiotów opodatkowania. Status właściciela wynika właśnie z regulacji cywilnoprawnych.

W większości przypadków, w odniesieniu do nieruchomości, jest dość łatwy do ustalenia na podstawie publicznych rejestrów, zwłaszcza ksiąg wieczystych. Niekiedy jednak są to kwestie problematyczne, zwłaszcza gdy prawa do nieruchomości są nieuregulowane po śmierci byłego właściciela.

W bieżącym numerze zachęcam do lektury opracowania Jana Szczygła, który zagadnienie to omawia w kontekście gminnych organów podatkowych. W tekście tym autor wskazuje, jakie instrumenty prawne posiada gmina, aby wobec braku zainteresowania potencjalnych spadkobierców, doprowadzić do uregulowania praw do spadku, w skład którego wchodzą nieruchomości.

Nie bez przesady można stwierdzić, że jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii na gruncie przepisów regulujących podatek od nieruchomości jest opodatkowanie budowli, w szczególności takich, które nie mają jednorodnego charakteru. Zagadnienie to, w kontekście sieci elektroenergetycznych, zostało przedstawione przez Janusza Oziębło.

Autor szeroko nawiązuje do rozstrzygnięć sądów administracyjnych, które nie są zbieżne. Sprawa ta, ze względu na jej bardzo duży wymiar fiskalny, jest niezwykle ważna z punktu widzenia samych podatników, jak i organów podatkowych, w związku z czym zachęcam do zapoznania się z opracowaniem.

Jak się jednak okazuje ostatnimi czasy wiele sporów podatkowych powstaje również na tle – wydawałoby się dość prostej – definicji budynku. Przedmiotem tekstu Bogumiła Pahla jest jeden z elementów konstrukcyjnych tej definicji, jakim są przegrody budowlane.

Chciałbym też Państwa zachęcić do lektury glosy mojego autorstwa do wyroku WSA w Gliwicach, którego przedmiotem było zagadnienie oprocentowania nadpłaty powstałej w sytuacji, gdy sąd administracyjny uchyla decyzje organów podatkowych obu instancji i ze względu na przedawnienie umarza postępowanie. Nie są to w praktyce sytuacje rzadkie, ale jak się okazuje przepisy w tym zakresie mogą budzić wątpliwości.

Życzę pożytecznej lektury.

Dr hab. Rafał Dowgier,

Redaktor Naczelny

Stopka redakcyjna

Miesięcznik.
ISSN 1641-6856


© Copyright by Wydawnictwo Taxpress


Rada naukowa:


Przewodniczący Rady Naukowej
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel


Członkowie Rady Naukowej
Doc. Lilia Abramchik, Ph.D.
Prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
JUDR. Petr Mrkývka, Ph.D.
JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Adv. Andžejus Seliava
Prof. dr hab. Paweł Smoleń


Redaktor Naczelny:
dr hab. Rafał Dowgier


Redaktorzy tematyczni działów:

Podatki i opłaty lokalne – dr hab. Mariusz Popławski
Ordynacja podatkowa – dr Piotr Pietrasz
Finanse samorządowe – dr Grzegorz Liszewski
Glosa – dr Krzysztof Teszner


Redaktor językowy:
Ewa Wyszczelska-Oksień


Opracowanie graficzne:
Magdalena Fudali, wizualna.com.pl


Skład i łamanie:
PROJEKT06 Piotr Jurkiewicz, www.projekt06.net


Ilustracje:
Katarzyna Bogdańska,
www.katarzynabogdanska.blogspot.com

Adam Quest
www.behance.net/AdamQuest

Wydawca:
Taxpress s.c.
00-517 Warszawa
ul. Marszałkowska 80


Adres Redakcji:
Taxpress s.c.
04-028 Warszawa
al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 517
tel./fax (22) 51-77-800, 51-77-707
e-mail: kontakt@taxpress.com.pl
 

Druk:
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „ADAM”
02-729 Warszawa, ul. Rolna 191/193
tel. (22) 843-37-23, fax (22) 843-20-52
www.oficyna-adam.com.pl


Materiały przesłane do redakcji podlegają recenzowaniu zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i objęte są procedurą zabezpieczającą oryginalność publikacji naukowych. Szczegółowa procedura recenzowania oraz zabezpieczenia oryginalności publikacji opisane są na stronie internetowej czasopisma: www.taxpress.com.pl


Wersją pierwotną „Przeglądu Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” od 2001 r. jest wersja papierowa.
„Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych” chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony.


Publikacje naukowe umieszczone w niniejszym miesięczniku objęte są procedurą recenzowania zgodną z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lista recenzentów dostępna jest na stronie internetowej www.taxpress.com.pl


Miesięcznik znajduje się w wykazie czasopism punktowanych MNiSzW


Autorzy czasopisma
Jan Szczygieł radca prawny
Bogumił Pahl doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Janusz Oziębło kierownik Referatu ds. Rachunkowości i Windykacji Podatkowej w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
Rafał Dowgier profesor doktor habilitowany nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego
Grzegorz Dudar starszy asystent sędziego WSA w Białymstoku, słuchacz seminarium doktorskiego w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


Logo

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Jeśli nie wyrażasz zgody na ich używanie, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce Prywatności